Legislatie

 ORDIN (OMEN 3220) privind structura anului școlar 2018-2019:

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 • ORDIN privind aprobarea Planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial-OMENCȘ.3590-2016.pdf

 •  Oferta națională de Curriculum la Decizia Școlii- programe școlare pentru gimnaziu aprobate prin ordin al MEN:  

                 Limba neoelenă. Civilizația_Greciei_antice_programa.pdf
                 Mituri și_legende_greco_romane_programa.pdf

dăcini latine în cultura și civilizația românească programa.pdf

Examenul Național de definitivare în învățământ 2016-2017.zip

 • ORDIN Nr.  5087/31 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare ÅŸi desfăÅŸurare a examenului naÅ£ional de definitivare în învăÅ£ământ

 • METODOLOGIA de organizare ÅŸi desfăÅŸurare a examenului naÅ£ional de definitivare în învăÅ£ământ

 • ORDIN  Nr.  5223/19 septembrie 2016 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017

 • Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017

 • FIÅžĂ DE ÎNSCRIERE 1 la examenul naÅ£ional de definitivare în învăÅ£ământ pentru candidaÅ£ii aflaÅ£i pentru prima oară în situaÅ£ia efectuării stagiului de practică

 • FIÅžA DE EVALUARE 1 a activității didactice  în cadrul  inspecÅ£iei de specialitate la clasă

 • PROCES-VERBAL pentru  inspecÅ£ie de specialitate

 • GRILA DE EVALUARE  a portofoliului profesional personal

 • Ordinul ministrului educaÅ£iei nr. 3.410/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învăÅ£ământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică ÅŸi vocaÅ£ională, cursuri de zi;

 • Ordinul ministrului educaÅ£iei nr. 3.411/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învăÅ£ământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăÅ£ământ de zi ÅŸi învăÅ£ământ seral;

 • Ordinul ministrului educaÅ£iei nr. 3.412/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de învăÅ£ământ pentru clasa a X-a, ÅŸcoala de arte ÅŸi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum ÅŸi pentru clasele a XI-a – a XII-a ÅŸi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi ÅŸi seral.

Nota: pt. învăÅ£ământul gimnazial planurile-cadrul sunt nemodificate
* Planurile-cadru valabile pot fi accesate la adresa: http://www.edu.ro>Organisme şi instituţii afiliate>Centrul Naţional de Evaluare si examinare (CNEE)> Curriculum > Acte normative emise de MECT

Învățământul profesional

 • OMEN 3152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de inv pentru invatamantul profesional de 3 ani.

 • OMEN 3218/2014 privind aprobarea planului-cadru de inv pentru invatamantul profesional special.

 • ORDIN referitor la aplicarea programelor ÅŸcolare în învăÅ£ământul profesional de stat cu durata de 3 ani ÅŸi în învăÅ£ământul profesional special, începând cu anul ÅŸcolar 2014-2015, precum ÅŸi la aprobarea programei ÅŸcolare pentru Consiliere ÅŸi orientare, curriculum diferenÅ£iat pentru învăÅ£ământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a.

* Noile Planuri-cadru pentru învatamantul profesional pot fi accesate la adresa:http://programe.ise.ro/Actuale.aspx